Animaties voor veiliger zorg zonder misverstanden

Amphia in Breda werkt op verschillende manieren aan het borgen en verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg. Om de kernboodschappen bij specifieke interne doelgroepen onder de aandacht te brengen, zet het ziekenhuis 2D-animatie in, die wij voor Amphia ontwikkelden.

Elke ziekenhuismedewerker kent het belang van veiligheid en kwaliteit van zorg. En ook de bijbehorende afspraken en procedures zijn vaak wel bekend. Het gaat er echter om deze consequent toe te passen en daarmee ook een hogere patiënttevredenheid te bereiken. Om iedereen op een laagdrempelige manier scherp te houden, is 2D-animatie een heel geschikt medium.

Amphia heeft vijftien thema’s gedefinieerd op het vlak van veiligheid en kwaliteit. Voor een aantal van deze thema’s ontwikkelden we korte 2D-animaties. Daarin komen de boodschappen op een eenvoudige, heldere manier aan bod. Bijvoorbeeld op het vlak van patiëntidentificatie en -verificatie.