Commond als betrouwbare partner

Voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), een onderdeel van het Ministerie van Justitie, is Commond na een aanbestedingsprocedure preferred supplier geworden voor het leveren van content voor uiteenlopende uitingen. Het gaat om een periode van drie jaar. Inmiddels zijn we gestart met de realisatie van factsheets en brochures.