Content marketing-tool voor Unique

Voor het vierde achtereenvolgende jaar hield Unique Nederland, samen met TNO Arbeid, een grootschalig onderzoek onder mkb’ers, het grootbedrijf (meer dan 500 medewerkers) én werkzoekenden in ons land. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in de MKB Marktmonitor, een content marketinginstrument van Unique.

Thema van deze uitgave was ‘In Beweging’, verwijzend naar het vermogen tot veranderen. Naast de volledige realisatie van de MKB Marktmonitor bedacht Commond ook een concept voor de HR Monitor (voor het grootbedrijf) en een infographic (uitgevoerd als poster) die de belangrijkste resultaten van een onderzoek onder 3.070 werkzoekenden presenteerde.

Met het customer medium, de whitepaper én de infographic wordt ingezoomd op de arbeidsmobiliteit, flexwerken, bedrijfseconomische ontwikkelingen en vergrijzing. De drie uitgaven zijn bedoeld om belanghebbenden verder inzicht te bieden in de huidige marktsituatie en om inspiratie te bieden voor de toekomst. Inzichten die organisaties (mkb en grootbedrijf) helpen op de juiste manier in beweging te blijven, zodat zij in kunnen spelen op nieuwe invloeden, trends, ontwikkelingen en (toekomstige) arbeidsgeneraties.

De MKB Marktmonitor blijkt een goede voorspeller te zijn. Veel verwachtingen die ondernemers en autoriteiten op diverse vakgebieden in vorige jaren uitspraken, bleken het jaar daarna uit te komen. Maar ook de twee andere edities geven opdrachtgevers en relaties van Unique Nederland een helder beeld van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast biedt Unique per branche meer gedetailleerde onderzoeksresultaten aan. Behalve de publiciteit in landelijke dag- en vakbladen (on- en offline) kregen de publicaties ook veel aandacht in social media.