Content voor alle doelgroepen

Wat doe je als bij een inventarisatie vaststeld wordt dat je in totaal meer dan zestig periodieken uitgeeft? Dat was ongeveer de vraag waarmee de Gemeente Breda bij ons kwam om te kijken naar effectiever te organiseren communicatieplatforms voor de belangrijkste doelgroepen van de gemeente: burgers, ondernemers, organisaties en de medewerkers.

Na analyse van de situatie adviseerde Commond om de veelheid van periodieken te bundelen in drie platforms: Breda-nu (voor burgers), Breda-com (voor ondernemers) en Breda-zo (voor de medewerkers). De platforms groeiden uit tot pijlers in de publicatiestrategie van de gemeente.