EcoSmart: Tulpen in het Stadskantoor!

“Afval bestaat niet” is de slogan van EcoSmart, dat duurzaam afvalbeheer voor bedrijven en overheden verzorgt. Je kunt het recyclen en het levert geld op, mits je afval goed scheidt. Met een speciale campagne, gericht op gemeenten, wilde EcoSmart laten zien dat de eerste stap naar een 100% afvalvrije omgeving niet moeilijk hoeft te zijn. Voor deze campagne realiseerden we een divers pakket aan communicatiemiddelen.

Events

Eén van de elementen in de campagne is een reeks kleinschalige events bij gemeenten en provincies. Samen met een bestaande klant nodigt EcoSmart gemeenten uit de regio uit om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Online én offline mailing

We maakten een opvallende mailing, in een online en een offline variant. En we zorgden voor ondersteunende content over de Tulip: een mooi vormgegeven inzamelaar waarmee organisaties tot zeven afvalstromen kunnen scheiden. Met een heldere minisite en een videoreportage bij een EcoSmart-klant lieten we zien hoe de Tulip een eenvoudige eerste stap kan zijn op weg naar een duurzamer kantoor.