Effectieve communicatie verandert gedrag

Hoe laat je medewerkers warm lopen voor het thema ‘Veiligheid’? In de praktijk wordt het vaak zelfs als een belemmering ervaren. Toch is voor Siemens Nederland veiligheid de allereerste vereiste. Hoe kun je over een onderwerp als dit toch doeltreffend iets veranderen in kennis, houding en gedrag van je medewerkers? Commond beantwoordde die vraag door een campagne te ontwikkelen en content in de vorm van tekst, vormgeving en film te verzorgen.

Maximale inzet op beeld

Vanuit de centrale boodschap ‘Altijd veilig. Dat is zeker.’ produceerde Commond voor de interne veiligheidscampagne een brochure waarin maximaal is ingezet op beeld. Door de juiste beelden te brengen, is doorbladeren ervan is al voldoende om de boodschap te begrijpen: ‘Altijd veilig. Dat is zeker.’

Film: luchtig en toch prikkelend

Een film had hetzelfde doel als de brochure: op een luchtige, maar toch prikkelende manieren focussen op het thema. In de film volgen we medewerkers die een werkplekinspectie uitvoeren. Met behulp van korte fragmenten wordt het belang van veiligheid voor Siemens Nederland helder. En CEO Ab van der Touw roept alle medewerkers op om iedere dag weer kritisch te kijken naar een nog veiligere werkomgeving. “Want dat is goed voor de onderneming, de klanten en het thuisfront.”