Content in de juiste context. Met persona’s!

De kracht van persoonlijke verhalen. Dat principe lag zo’n jaar geleden ten grondslag aan de nieuwe website voor de Zonnebloem. De menselijke warmte sprak direct aan, maar we waren ervan overtuigd dat er méér uit de vaak ontroerende verhalen te halen viel. Samen met de Zonnebloem gingen we aan de slag met het optimaliseren van de content van zonnebloem.nl.

Binnen de klantgroepen van de Zonnebloem gaven we allereerst specifieke persona’s – de verschillende typen lezers – een gezicht. Zo ontstonden herkenbare deelnemers, vrijwilligers, donateurs enzovoorts. Elk met hun eigen kenmerken, hun eigen motieven, hun eigen wensen en vragen, hun eigen levensstijl.

Daarna volgde een belangrijke fase: het koppelen van de persona’s aan de zogeheten user stories, de paden die je moet kunnen doorlopen binnen de site. Van binnenkomst op de homepage tot conversie in de vorm van bijvoorbeeld een vraag, aanmelding of donatie. Dit was mogelijk door op basis van de specifieke vragen van de uiteenlopende persona’s het juiste handelingsperspectief binnen de website te gaan bieden.

Tot zover de strategie… De laatste – en meest omvangrijke stap – was het daadwerkelijk optimaliseren van alle content binnen de website. Voor elke persona werkten we de user stories uit en werd de bestaande content door onze redacteuren beoordeeld, gekneed en gefinetuned. We hebben zo ongeveer elke pagina op de schop genomen.

Niet alleen door de webteksten te redigeren en site-interne links aan te passen, pagina’s toe te voegen en een deel van de navigatiestructuur te herzien. Vooral ook door intelligent contentmanagement. Door de juiste content op de juiste manier aan elkaar te verbinden. Ontroerende verhalen te groeperen rondom relevante landingspages en detailpagina’s, en de bijbehorende call-to-actions te optimaliseren. Alle content in de goede context.

Het was een hele klus. Een prachtige klus. Die overigens nooit ophoudt: vrijwel dagelijks werken we aan nieuwe, actuele content voor de Zonnebloem. Op basis van content outsourcing geven onze webredacteuren invulling aan nieuwsartikelen en interviews. Die we steeds inzetten als ingang op een user story voor één of meer persona’s.