Video vertelt verhaal over bouw windmolenpark

Duurzame stroom voor 160.000 huishoudens. Geleverd door het grootste near shore windmolenpark van Nederland. We zijn er trots op dat we dit mooie verhaal mogen vertellen voor hoofdaannemer Siemens en projectontwikkelaar Westermeerwind. De aanpak? Storytelling met hoofdrollen voor video en animatie.

Windpark Westermeerwind is een van de meest prestigieuze windenergieprojecten in ons land. En dat is nodig, want het aandeel windenergie in onze stroomvoorziening moet de komende jaren met ongeveer een factor vijf omhoog.

Een bijzondere geschiedenis

Siemens en Westermeerwind willen het verhaal van de totstandkoming van Westermeerwind nadrukkelijk belichten. Een bijzondere geschiedenis, die ons terugvoert tot het midden van de jaren negentig. Wanneer twee bewoners van de Noordoostpolder, allebei agrariër, de eerste contouren schetsen voor een collectief windpark. Vóór en dóór de bewoners. Omdat het zoveel beter is één windpark te bouwen dan bij elke boerderij een windmolen te plaatsen.

Animatie, referentiefilms en online video’s

Commond doet in 2015 verslag van de bouw en totstandkoming van het windpark Westermeerwind. De eerste productie omvat een video en animatie, die de achtergrond en het verloop van het bouwproject schetsen. Deze film is een belangrijk instrument om omwonenden en betrokkenen te informeren over de impact en het verloop van de bouw. Hierna zullen we een jaar lang de bouw gaan volgen. Dit resulteert in meerdere tussentijdse video’s die Westermeerwind in de (online) contentstrategie heeft ingebed. Na afloop van het project leveren we bovendien twee omvangrijke videoproducties op. Deze referentiefilms overzien de totale scope van het traject tot en met de oplevering en ingebruikname van het park.

Bekijk onze video

Over de bouw van windpark Westermeerwind, waaraan ook Ed Nijpels als voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord, medewerking verleende.

Meer weten? Neem contact op met

Martijn Schillemans

+31 (0)76 530 24 30
martijn@commond.nl