Whiteboard animatie: de kracht van beeld

In opdracht van Veldhoen + Company ontwikkelde Commond eind mei een whiteboard animatie. In drieënhalve minuut leggen we het concept van, en de visie op, Het Nieuwe Werken uit. Op een aantrekkelijke en heldere manier.

Veldhoen + Company is in Nederland één van de grondleggers en een autoriteit op het gebied van ‘Activity Based Working’. Het bedrijf is nadrukkelijk bezig die positie ook in Australië, Nieuw-Zeeland, België, Groot-Brittannië en Scandinavië te verwerven.

Opname animatie - behind the scenes - Veldhoen

Bekijk ook de andere whiteboard animaties die we maakten!