ZON: magazine zet vrijwilligers in het zonnetje

Veel goede-doelenorganisaties zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het is dus heel belangrijk om voortdurend extra aandacht te schenken aan de communicatie met deze toegewijde doelgroep. Ze in het zonnetje te zetten. De Zonnebloem doet het. Met ZON, het magazine voor alle ruim 40.000 vrijwilligers. Ontwikkeld en gerealiseerd door Commond.

Maar, ZON – in 2014 geïntroduceerd – staat niet op zich…

Het vrijwilligersmagazine is een van de nieuwe communicatiemiddelen die voortvloeit uit een analyse van alle instrumenten die de Zonnebloem tot en met 2013 inzette in haar communicatie. Deze audit voerde Commond uit en resulteerde in het advies om per klantgroep crossmediale, op dialoog gerichte communicatieplatforms te ontwikkelen. In het platform voor de meer dan 40.000 vrijwilligers van de Zonnebloem neemt ZON een belangrijke plaats in. Naast een extranet, e-mailings, social media en incentives.

ZON is een magazine dat vrijwilligers bindt en boeit. Dat achtergrond en verdieping biedt, en een inkijkje geeft in de ervaringen van medevrijwilligers. Een blad dat vrijwilligers laat zien wáár ze het voor doen. Vier maal per jaar valt het bij hen in de brievenbus. Ook bij vrijwilligers en verpleegkundigen die zich bijvoorbeeld één keer per jaar inzetten tijdens een vakantiereis. Zo wordt de binding nog groter.